Oma firma töötaja tunnustamine

Kasulikke nõuandeid :
See kiri peaks tunnistama isiku või töötaja tublit töö ja näitama usku tema võimetesse. Keskendu komplimendile, aga mitte motiveerivatsioonile. Kompliment ise ongi motivatsioon.
Kirjutamine sammud:
• Väljenda komplimenti või kiitust hea töö üle.

Näidislaused
Me tunnustame teid ja teie osakonda raske töö eest, mis tegi sellest aastast rekordaasta.
Ma tahan avaldada siirast tänu teie lojaalsuse eest meie firmale.
Tänu teie jõupingutustele on meie müük olnud rekordiliselt kõrge!
Me tunnustame teid hästi tehtud töö eest.
• Tunnista jõupingutusi, et toota positiivseid tulemusi.

Näidislaused:
Me mõistame, et see on olnud raske töö ja te olete teinud palju ületunde. See on toonud kogu firmale edu.
Olete tõestanud oma pühendumust iga kliendi konkreetseid vajadusi arvestades.
Sinu grupp on keskendunud eesmärgile ja iga müügiesindaja kuvab entusiasmi.
Te olete teinud väga head tööd, mis võimaldab kasutada iga töötaja erilisi andeid osana müügistrateegiast.

• Väljenda usku tulevasse edusse.

Näidislaused:
Oleme uhked, et meil on selline pühendunud müügitöötaja.
Olen rahul teie jõupingutustega ja olen täiesti kindel, et saavutate jätkuvalt edu.
Me oleme uhked, et olete meie meeskonnas.