Projekti planeerimine

Projekti planeerimise etapi lõpuks peaks olema koostatud projekti eesmärkide kirjeldus ja saavutamise plaan SMART-reeglite kohaselt.

SMART-reeglid
Eesmärk peab olema:
Spetsiifiline - ainulaadne või teistest eristuv.
Mõõdetav - arvuliste ja kvalitatiivsete mõõdikutega piiritletud.
Ajastatud - kindla toimumisgraafikuga.
Realistlik - antud tingimustes teostatav.
Täpne - üheselt arusaadav ja ebamäärasust vältiv.