Tööpsühholoogia

Kevin Stagl, Eduardo Salas ja C.Shawn Burke pakuvad välja 10 soovitust heaks meeskonnajuhtimiseks:
1. Määratle meeskonna struktuur ja liikmete rollid.
2. Anna nii meeskonnale kui ka selle liikmetele eesmärk.
3. Määra, kuidas käib otsustusprotsess. Demokraatlik, konsensuslik jne.
4. Anna pidevat tagasisidet, et meeskond saaks jälgida eesmärgile lähenemist ja saada õigeaegselt vigu parandada.
5. Hoia meeskonda stabiilsena. Keerulisemate ülesannete jaoks on vaja, et meeskond tunneks teineteist ja oskaks arvestada teineteise nõrku ja tugevaid külgi.
6. Kui vajad innovatsiooni, siis luba meeskonna liikmetel murda tavasid. Nad peavad olema kindlad, et nende kriitikat ja uuendusplaane ei suunata nende endi kahjuks.
7. Katsu ära tunda ja enda juurde meelitada uusi talente.
8. Kasuta meeskonna premeerimissüsteemi. Üksikisiku tasandil võib see tekitada kadedust ja pahameelt.
9. Loo „õppiv kultuur“. Hinda liikmete arengut, õppimist ja vigu. See motiveerib inimesi oma oskusi arendama.
10. Keskendu meeskonna missioonile. Missiooni järgivad meeskonnad on edukamad.

Head tööd teeb ainult hea meeskond. Sellise tiimi kokkupanek on juhi ülesanne. Järgnevalt on paar olulist puntki tööpsühholoogiast ja meeskonnapsühholoogiast, mis aitevad edukat meeskonda luua.
• Töö analüüs. Alustuseks peab olema selge, mis tööle inimest otsitakse. Mis on töö tegemise eesduseks olevate erialaste oskuste nõuded, ootused isikuomadustele, teadmistele ja kogemustele. Ilmselt ei ole olemas töötajat, kes kõigile nõuetele vastaks, seetõttu peaks nõuded ka ära hindama kolme kategooriasst: peab olema, vajalik (kuid mõistliku ajaga omandatav), ja soovitatav.
• Personali valik ja värbamine. Vastutusrikaste ametikohtade täitmiseks on soovitatav kasutada professionaalseid personaliotsingu firmasid. Sedasi saab vältida hilisemaid komplitaktsioone ning tuleb lõppkokkuvõttes odavam.
• Tulemuste hindamine.