Tööks ettevalmistus

Iseenesest loogilised sammud, kuid mõned neist võivad ununeda. Hea praktika kohaselt seisneb töötaja ettevalmistu järgnevate punktide täitmises:
1. Töökoha ettevalmistus (tööriistad, riided, arvuti NB! Mitte unustada võrku liitmast, laud, tool jne.)
2. Õiguste andmine (uksekoodid, arvutivõrgu kasutaja ja parool, töötõend)
3. Lepingud (tööleping, tulumaksuga seotud lepingud, vaikimiskohustus jms)
4. Töötajale asutuse tutvustus (missioon, visioon, ajalugu, struktuur)
5. Töötajale töökoha tutvustus (töökoht, avariiväljapääsud, tualett, köök)
6. Teiste töötajate tutvustus, soovitav oleks määrata uuele töötajale ka mentor, kes on talle igapäevaselt abiks töösse sisseelamiseks.
7. Töö ja pikemate eesmärkide tutvustus.
8. Umbes ühe nädala, ühe kuu ja katseaja lõpul ka arenguvestlus. Kindlasti ei tohi piirduda ainlt katseaja lõpuvestlusega. Uus töötaja vajab alguses väga palju tagagisidet.