Kanban

Meetodis on neli põhiprintsiipi:
Alusta sellest, mida sa teed praegu.
Kanban metoodika on muudatuste juhtimise metoodika. Siin pole selliseid mõisteid nagu „arendusprotsess“ või „projektijuht“. Siin ei jagata uusi rolle, vaid lähtutakse sellest, mis hetkel olemas on.
Ole valmis pidevateks muutusteks.
Kaasaegne organisatsioon peab olema pidevas arengus. Kanban lähtub sellest, et suurte muudatuste tegemisele on vastuseis suurem kui väiksematele muudatustele. Seetõttu keskendutakse pidevatele väikestele muudatustele.
Alusta praegustest ülesannetest, kohustustest ja nimetustest.
Kindlasti on igas organisatsioonis asju, mis töötavad hästi ja mida tasuks säilitada. Vähendamaks vastuseisu muudatustele, ei hakka Kanban muutma hetkeolukorda. Tulemus saavutatakse eeldusega, et muudatuste tegemine on lihtsam, kui kellegi praegust olukorda oluliselt ei muudeta.
Juhi kõiki tasandeid.
Muudatusi tehakse organisatsioonis kõigil tasanditel. Nii lihttööliste kui ka juhtide seas.

Kanbanis on kuus põhimõtet.


Visualiseeri
Töövood on iseenesest varjatud. Töökorralduse mõistmiseks kanna need tabelisse. Sarnased tööd võiks olla samas tulbas.
Piira töös olevat protsessi.
Piiratud protsess tähendab seda, et vaadeldakse kindlat osa üldisest tööst. Töös olevast protsessist saab välja võtta ühe konkreetse töölõigu. Väikse lõiguga piirdumine motiveerib tegutsema ja aitab keskenduda, sest vajalikud tööd on selgelt välja toodud ja keskendutakse ainult neile.
Jälgi arengut.
Tööde kulgu tuleb jälgida, mõõta ja tulemustest inimesi teavitada. Nii positiivsetest kui ka negatiivsetest tulemustest antakse osalejatele teada.
Selgita eesmärke.
Kui protsess on selge, siis on võimalik arutada tulemuste saavutamist emotsionaalseks või subjektiivseks minemata. Selged eesmärgid võimaldavad teha ratsionaalseid otsuseid järgnevateks sammudeks.
Rakenda tagasisidet.
Selgita inimestele toimunud muutusi. Vii nendeni teadmine, et nende töö tulemusena on toimunud muutused ning neil on võimalik arengut mõjutada.
Kasuta arendamiseks mudeleid.
Kanban soodustab väikeste muudatuste tegemist. Kasulike muudatuste puhul tuleb need meeskonnaga läbi arutada ning otsustada, kas muudatus tasuks ka laiemalt kasutusele võtta.

Näidis. Kanbani tabel hetkeolukorrast, tehtud ja ootel olevatest kasutuslugude (KL) kirjeldustest.


Sellisest tabelist on näiteks programmeerijal näha, millised ülesanded on kliendilt sisse tulnud, analüütikul läbi töötatud ja arenduseks valmis. Sellelt lehelt saavad osalejad ise endile töid võtta. Kui tabel on välja trükitud ja tööd post-it lipikutega selle peale kleebitud, siis saab töö siit sõna otseses mõttes „võtta“.
Samuti võib analüütik teha ettepaneku, et maksekanalite tegemisel ei ole vaja analüütikut kaasata, sest tegu on standardse programmi osaga.