Tükitöö

Taylori erineva hinnastamise meetod
Meetod oli väga levinud 1840-1940. Meetodi põhireeglid on sellised:
1. Miinimumpalk pole määratud.
2. Ülesande täitmiseks on määratud kindel aeg.
3. Eraldi tasu on määratud, kui töö võtab standardaja või kauem.
4. Kõrgem tasu on määratud, kui töö võtab vähem aega

Näiteks.
8 tunni jooksul on arvestatud toota 200 toodet.
Kui 8 tunni jooksul toodetakse 200 või vähem toodet, on ühiku tasu 40 senti. Kui 200 toodet saab valmis rutem kui 8 tundi, siis on ühiku hind 50 senti.
Töötaja A tegi päeva jooksul 180 toodet, töötaja B aga 240. Seega A palk on 180 X 0.40=72.00 Eurot, töötaja B tasu aga 240 X 0,50= 120.00 Eurot.

Süsteemi eelised
1. Lihtsus.
2. Soosib tootlikkust.
3. üldkulud on madalamad, sest töötaja pingutab rohkem.

Miinused:
Väga karmilt karistatakse ebaefektiivset töötajat
Tekitab kadedust ja pingeid meeskonnas.
Kuna miinimumpalk pole tagatud, on töötajad ebakindlad.
Kahjustab töötajate tervist, sest eesmärk on saada rohkem toodangut hoolimata inimese võimetest. Raske on määrata tööjõukulu, sest see on erineva tootlikkuse juures erinev.


Ganit’i ülesannete ja boonuste plaan.
Ganit üritas parandada Taylori metoodikat. Töötajale on tagatud miinimumpalk, kui nad saavutavad tulemuse standardajaga või kauem. Kui tulemus saavutatakse rutem, makstakse boonust.
Reeglid:
1. Standardaeg on määratud.
2. Kui töö võtab standardaja või rohkem, makstakse tunnitasu.
3. Kui töö saab valmis rutem, makstakse boonust 25 või 30%.

Eelised: 1. Süsteem on lihtne
2. Miinimumtasu on garanteeritud
3. Tõhusama töö eest saab boonust
4. Ei karistata ebaefektiivseid töötajaid.

Puudused:
1. Kuna miinimumtasu on garanteeritud, ei soodusta see pingutama.
2. Palkade suure erisuse tõttu tekitab pingeid kollektiivis..

Rowani kasulikkuse plaan.
1. On kindlaks tehtud standardtootlikkus ja -äevapalk.
2. Lisatasu makstakse kokku hoitud aja eest.
3. Lisatasu makstakse proportsionaalselt kokku hoitud ajale.

Näiteks on töötaja tunnitasu 10 Eurot. Arvestuslikult 8 tundi võtva töö tegi ta ära 6 tunniga, hoides kokku nii 2 tundi. Tema tasu arvutatakse 10X8 (standardtundi) + 10 X 2 (kokku hoitud aeg) = 100 Eurot.

Emersoni kava.
Punktid:
1. Päevapalk on tagatud.
2. Standardaeg ja -tulemus on määratud ning selle alusel toimud tasustamine.
3. Päevapalk makstakse, kui tulemus on vähemalt 66% normist.
4. Üle 66% normi puhul makstakse boonust.
5. Boonuse suuruse protsent suureneb järk-järgult ja 100% normi puhul on see 20%.
6. Iga normi ületanud protsendi eest makstaks 1% lisaboonust.

Merrick’i kava.
Punktid:
1. Tunni- või tükihind ja standardtulemus on määratud ning selle alusel toimud tasustamine.
2. Kuni 83% tootlikkusest- rkendatakse standardtasu.
3. 83%-100% rakendatakse 10% standartasust suuremat tasu.
4. Üle 100% puhul rakendatakse 20% suurust standardtasu.
Selle süsteemi puhul on soodustatud suurem tulemuslikkus ja ei ole liialt karistatud väikse jõudlusega töötajaid.