Kose mudel

Üks levinumaid tööde kirjeldamise vahendeid on PERT-graafik (Program Evaluation and Review Technique). Selle põhimõtted on küllaltki lihtsad:
1) märgi üles projekti algus- ja lõpp-punkt;
2) hakka punktide vahele lisama tegevusi, mis tuleb teha LÕPP-punktist ALGUS-punktini jõudmiseks, ühenda tegevused omavahel. Eesmärk on leida kõik tehtavad tööd ja nende seosed ehk järjestused.

PERT-graafikut joonistataksegi just tagumisest otsast ettepoole. Igale tööle määratakse talle eelnev töö. Moodustuv kalasabagraafik on hea konkreetne võimalus leida kõik projekti jooksul tehtavad tööd.

Mõningad näpunäited:
– Iga töö peab olema millegi järglane ja talle peab midagi järgnema. Ainult alguspunktil pole eellast ja lõpp-punktil pole järgmist punkti. Kui tööle ei järgne midagi, pole teda sellele projektile vaja. Kui tööle ei eelne midagi, siis peaks ta juba valmis olema ja pole üldse selle projekti osa.
– Jada võib hargneda, ühele tööle võib järgneda mitu ja mõni töö võib nõuda eelnevalt mitme etapi lõppemist.
– Loetavuse huvides kasuta kas nimisõnu (näiteks analüüs-arendus-test) või teonimesid (analüüsimine-arendamine-testimine).

– Töödele võib lisada ka ressursikulu (tavaliselt ajalise kestuse) ja ressursi (tavaliselt tegija). Samas pole see PERT-graafiku peamine ülesanne. Eeskätt leitakse tehtavad tööd ja nende seosed.Leitud tööd kujutatakse plokkidena ja paigutatakse ajalises järjestuse tabelisse (nimetatakse selle väljamõtleja järgi Gantt’i graafiks):

Näidis terviklikumast projektiplaanist MS Projecti tarkvara kasutades:Saadud tulemus meenutab mäest alla voolavat koske, mis ongi meetodile andnud „kose“ nime.