Projektide olemus

Projektil on alati piiritletud ressursid. Tüüpiliselt on nendeks aeg, raha ja kvaliteet.
See kolmnurk on nagu liiga väike tekk. Kui tahta näiteks raha säästa, tuleb teha järeleandmisi aja või kvaliteedi osas.
Aega ja raha on lihtne arvestada. Kvaliteedi mõõdet on raskem hinnata ja seepärast vaadeldakse kvaliteeti kui lõpptulemuse vastavust algselt kokku lepitud ootustele.
Projektijuhi jaoks on hästi oluline pöörata tähelepanu projekti põhilisele ressursile – tööjõule. Praktiliselt kõik projektijuhid on kokku puutunud situatsiooniga, kus kokku lepitud töötajad vaikselt muude töödele üle viiakse ja projekti käekäik jääb ainult projektijuhi enda ülesandeks. Aja ja finantsid saab lihtsalt lepingusse kirja panna, kuid meeskonna koostamine on enamasti väga raske. Tööjõud ei allu sageli projektijuhile ja projektijuht „rendib“ töötajaid. Kõige raskem ongi projektijuhil saada ressursside juhtidega kokkuleppele, et talle vajalikul ajal on talle vajalikud inimesed teistest ülesannetest vabastatud. Suusõnaliste kokkulepetega ei maksa piirduda, need tuleb alati kirjalikult või e-posti teel üle kinnitada.