Kuluanalüüs

Oletame, et B on projekti tulu ja C on projekti kulu.
Muudatuse korral B = kulu hetkel – kulu tulevikus.
Kogukasulikkus = B – C
Sageli nimetatakse seda hetkeväärtuseks (PV – Present Value).
Tavaliselt tahetakse teada ka tulevikuväärtust (FV –Future Value).
Oletame, et meil on 100 eurot ja paneme selle panka intressiga 10%. Sel juhul on raha hetkeväärtus PV 100 eurot, aasta pärast FV1 = 110 eurot ja kahe aasta pärast on FV2 = 121 eurot.
Matemaatilise valemina on see
FVn=PV * (1+r)n ,
kus r on intressimäär või inflatsioon (1 on 100%, 10% intressil on seega r=0,1) ja n on aastate arv.
Nii saab arvutada hetkeväärtusest tulevikuväärtuse. Vastupidine, diskonteerimine, käib järgmise valemiga:
PV=FVn / (1+r)n
Näidis: projekti tasuvuse arvutamine
Oletame, et võtame 1000 eurot pangalt laenu intressiga 10%. Sellest on projekti kohene kulu 200 eurot ja 800 kulub tootmiseks vajalikule toorainele. Projekt kestab 2 aastat ja me kavatseme toorainele tekitada lisaväärtust 40%.
Tulevane laenukulu = 1000 * (1+0,1)2 =1210 eurot
Tuleviku tulu = 800 * (1+0,4)2 =1568 eurot
Kahe aasta pärast on projekti tasuvus 1568 (tuleviku tulu) -1210 (tulevikku arvutatud kulu) – 200 (projekti kulu ise) = 158 eurot

Kulude kirjeldamiseks võib kasutada raamatupidamislikku kontode põhimõtet:
• Personalikulud
o Tööjõukulud
o Erisoodustusmaksuga maksustatavad kulud
• Majandamiskulud
o Bürootarbed
o Sideteenused
o Postikulud
o Transpordikulud
o Bürooruumid, kinnistud, hooned
o Külaliste vastuvõtukulud
o Projekti esinduskulud
o Lähetused
• Infotehnoloogilised seadmed ja tehnika
• Allhanked