Riskianalüüs

Analüüsi käigus kogutakse kokku võimalikud takistused projekti käigus. Takistuste mõjule antakse hinnang. Üldjuhul seonduvad kõige suuremad riskid inimestega, seejärel informatsiooniga ning kõige väiksemad riskid seonduvad keskkonnaga.

Tüüpiliselt kasutatakse kolme väärtust: mõju on vähene, keskmine või kriitiline. Vähene mõju tähendab, et tõrge ei pidurda projekti kulgu, kuid nõuab tähelepanu. Keskmise tasemega viga võib tekitada projektis olulist lisakulu aja või raha näol ja kriitiline riskiaste viitab olukorrale, kus projekti läbiviimine on seiskunud või seiskub, kui muudatusi ette ei võeta.

Vea tekkimise tõenäosuse hindamiseks piisab samuti tavaliselt kolmest astmest: väike tõenäosus, keskmine ja suur tõenäosus.
Oluline on kirja panna, mis kavatsetakse ühel või teisel juhul ette võtta kas eelneva tegevusena või probleemi tekkimise korral. Alati määratakse ka vastutaja, kes on võimalikust probleemist teadlik ja vastutab tõrke korral vea likvideerimise eest. Vastutaja peab olema ainuisikuline ja soovitavalt nimeline. Mitme vastutaja korral vastutus hajub ja võib juhtuda, et keegi ei pea ennast kohustatuks viga kõrvaldama.
Praktikas on kahjuks vähe häid ja täpseid hindamisreegleid. Kõige täpsem on projektijuhi kogemus.

Näidisena kasutan riskide analüüsil järgnevat tabelit.
.