Heptalüüs

Võidavad need, kelle mõtted on paremini turule positsioneeritud, et paremini kasu lõigata. Sõltumata sellest, kas tegu on uue idufirmaga või suurettevõtte arendusosakonnaga, vajab uus lahendus väljatöötamiseks raha. Iga uus asi kätkeb endas aga kohe ka riske.
Investori seisukohalt võib projekti vaadelda kui masinat, mis tarbib teatud ressursse ja mingi tõenäosusega toodab teatud aja pärast tulu.

Investorit huvitavad peamiselt kolm küsimust:
Kui palju on vaja? (Kapitalinõue)
Mis on tasuvusaeg? (Rate of Return)
Mis vormis ja mis aja jooksul? (Deal struktuur, Exit)

Kuna maailm pole nii lihtne, siis peab investor küsima ka:
Mida sa tahad teha? (Business Model)
Kuidas sa tahad seda teha? (Execution Plan)
KUI SUUR ON RISK?

Ning nüüd läheb asi keeruliseks… On loomulik, et võimaliku tulu suurenedes kasvab ka risk.


tulusus = investeering * (1 + riskitase) ^ aastat

On oluline investeeringuid ja riske õigesti hinnata. Üks võimalik meetod on Heptalüüs. Seda meetodit kasutatakse põhjaliku analüüsi varases staadiumis ettevõtmiste seitsme olulise kategooria määramiseks. Projekti jaoks annab see ülevaate eesmärkidest ja ressursside piiridest. Põhiküsimused on: „Mis on minu...
a. turu võimalused;
b. toode / lahendus;
c. täitmise kava;
d. finantseerimise plaan;
e. inimkapital;
f. potentsiaalne tulu;
g. turvavaru?“

Kui kanda need punktid joonisele, siis saame seitsenurga. Ideaalse investeeringu korral saaksime hinnangutes kõik väärtused võrdsele kaugusele (tume joon).

Kui igale mõõdikule anda hinnang 0 kuni 100 (0 on kõige madalam), siis saab riskikoefitsiendi arvutada järgmiselt:
Risk= (a+b+c+d+e+f+g)/7

Siin tähistavad a, b, c ja teised tähed eri väärtuste hinnanguid.
Reaalsuses näeb pilt tavaliselt välja pigem sellesarnane:

Valemiga „Risk = (a+b+c+d+e+f+g)/7“ kalkuleeritud risk on aluseks tulususe arvutamisel valemiga „tulusus = investeering * (1 + riskitase) ^ aastat“.