Analüüsimeetodid

Probleemianalüüs

Näitarvud
Meetodi käigus kogutakse kokku mingid mõõdetavad väärtused ning võrreldakse neid tavapärastega. Näiteks võib lugeda kokku ühe töötaja päeva jooksul toodetud kingad ning võrrelda seda arvu avalikes allikates leiduvate näitarvudega.

Kontroll-lehed
Meetod seisneb kindlate küsimuste esitamises ning nende vastuste analüüsimises. Tavaline näide on pärast koolitusi täidetav tagasisideleht, mis aitab koolitust paremaks muuta.

Intervjuu
Kõige levinum probleemianalüüsi meetod on intervjuu. Tavaliselt kohtub analüütik tellijaga, katsub selgitada välja tellija soovid ning ärivajadused.

Simuleerimisel mängitakse tegevused läbi skemaatiliselt, virtuaalselt või vähendatud vahenditega. Näiteks mängitakse õppused algselt paberil läbi ja siis simuleeritakse sõjalist olukorda piiratud väekontingentidega.